Politica de privacitat

Aquesta política de privacitat s’aplica al web www.mharesseaclub.com.
Per favor, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les dades personals i dels drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.
Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment a causa de decisions empresarials, així com per acomplir eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment amb relació a la nostra política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.
Manifestau que les dades que ens facilitau, ara o en el futur, són correctes i veraces, i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el seu consentiment previ i a informar-los del contingut d’aquesta política.
De manera general, els camps dels formularis indicats com a obligatoris els haureu d’emplenar necessàriament per poder tramitar les vostres sol·licituds.

1. Qui té la responsabilitat del tractament de les vostres dades?

La responsabilitat del tractament de les dades personals recollides en aquest web és de Coquimbas SL (Mhares Sea Club), amb domicili al carrer de l’Oronella, s/n. 07609 (Illes Balears); telèfon: 871 03 80 18, i adreça electrònica <reservas@mharesseaclub.com>.

2. Per a què tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Gestió de la relació d’usuaris: tractam les dades que els nostres clients i usuaris ens proporcionen en les seves consultes per poder-ne atendre les sol·licituds.

Aquests tractaments són necessaris per executar la relació jurídica amb els usuaris del web o per aplicar mesures precontractuals a la seva petició.

Gestió de reserves i venda de bons: les dades proporcionades als formularis de reserves de taules i gandules o compra de bons seran tractades per gestionar aquestes operacions i per prestar els serveis sol·licitats. Les categories de dades que tractam per a aquestes finalitats són les següents:
• Dades identificatives o de contacte
• Dades del bo o del servei sol·licitat
• Dades econòmiques i de transaccions
• Dades de peticions particulars de l’usuari

El tractament d’aquestes dades és necessari per poder prestar els serveis sol·licitats, executar el contracte d’allotjament o per aplicar mesures precontractuals a la petició.

Les dades econòmiques i de transaccions de béns i serveis realitzades al web seran tractades per a finalitats de gestió comptable i administrativa, i complir les nostres obligacions legals en matèria comptable i fiscal.

Administració i gestió de la seguretat del web: tractam dades de navegació (adreces IP o diaris (logs)) per administrar i gestionar la seguretat del web.

Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim a garantir la seguretat del web. Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 del RGPD.

Per ponderar aquest interès respecte dels vostres drets i llibertats, hem tengut en compte que aquest tractament es correspon a pràctiques de seguretat generals i que no planteja amenaces significatives per a les persones interessades.

Enviament de comunicacions informatives i comercials: tractam les dades identificatives i de contacte proporcionades pels clients i per les persones que es donin d’alta a les nostres llistes de distribució per enviar-los comunicacions relatives a les nostres activitats i als nostres productes i serveis.
Aquests tractaments es basen en el consentiment que us sol·licitam. El fet de no prestar el consentiment o retirar-lo no condiciona la vostra alta com a soci ni l’execució de les comandes o la prestació dels serveis contractats.
En qualsevol moment, podreu demanar la baixa dels tractaments amb finalitats comercials. Podreu fer-ho activant el mecanisme previst per a aquesta finalitat a les nostres comunicacions o enviant un correu a: <reservas@mharesseaclub.com>.
Finalitats estadístiques i de gestió de qualitat: amb la finalitat d’avaluar i de gestionar la qualitat dels nostres serveis i productes, elaboram estadístiques a partir de dades agregades obtingudes de les dades de transaccions i de navegació dels nostres visitants; p. ex. adreça IP, blogs, portals visitats o accions fetes al web (+ info a la nostra política de galetes).
Aquests tractaments es basen en el nostre interès legítim per avaluar i gestionar la qualitat i el contingut dels nostres serveis, així com per avaluar l’eficàcia de les nostres campanyes d’informació i de promoció. Per ponderar aquest interès respecte dels vostres drets i llibertats, hem determinat que el tractament tengui un impacte limitat en la privacitat de les persones interessades i es correspongui amb expectatives raonables d’aquests, a més de no plantejar amenaces significatives.

Gestió dels recursos humans. Les dades relatives al vostre currículum i a sol·licituds de feina remeses a través d’aquest web seran integrades a la nostra borsa de treball i tractades per informar-vos sobre processos propis de selecció de personal i gestionar la vostra participació.

Aquests tractaments són necessaris perquè pugueu participar en els nostres processos de selecció de personal i es basen en el consentiment que es materialitza mitjançant la sol·licitud de participació. Podreu sol·licitar la baixa de la borsa de persones candidates en qualsevol moment.

3. A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra petició impliqui aquesta comunicació.

4. Quin temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservam les dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables; per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament. Cancel·larem les dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals les recaptàrem.
Cancel·larem la informació relacionada amb la navegació en haver conclòs la connexió web i hàgim fet les estadístiques.

Les dades tractades amb finalitats comercials seran vigents mentre no en sol·liciteu la supressió.
Conservarem els currículums remesos per persones interessades en els nostres processos de selecció durant un any, a comptar des de la darrera actualització, per la qual cosa les persones interessades hauran de presentar un altre currículum actualitzat si volen continuar participant en els nostres processos de selecció.

5. Quins drets teniu?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. De la mateixa manera, podeu demanar que rectifiquem les vostres dades si són inexactes o que completem les que siguin incompletes, així com que les suprimim quan ja no les necessitem per a les finalitats per a les quals les adquirírem, entre altres motius.
En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. Aleshores, només tractarem les afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també us podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en segons quines circumstàncies, podreu demanar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a algú altre responsable del tractament.
Podeu revocar el consentiment que hàgiu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els vostres drets, haureu d’enviar-nos una sol·licitud juntament amb una còpia del document d’identitat o d’algun altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic, a les adreces indicades a l’apartat Qui té la responsabilitat del tractament de les vostres dades?

Teniu més informació sobre els vostres drets i com exercir-los al portal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).